website under development

travel

for more angles and a wider perspective ~

Det ständiga sökandet efter det lilla som berättar det stora. Detaljer och vinklar som ger större associationer och perspektiv. Som tillsammans bildar en berättelse bland många. Noga utvald för att belysa ett sammanhang eller en kultur. Ett land eller en världsdel. En inre ro eller yttre aktivitet. Vaka natten bortom skymning. Vakna före konturerna. Lyssna in, stanna kvar, sök vidare. Mer, bättre, högre, djupare. Men go slow.