travel

for more angles and a wider perspective ~

Det ständiga sökandet efter det lilla som berättar det stora. Detaljer och vinklar som ger större associationer och perspektiv. Som tillsammans bildar en berättelse bland många. Noga utvald för att belysa ett sammanhang eller en kultur. Ett land eller en världsdel. En inre ro eller yttre aktivitet. Som berättare vakar jag natten bortom skymning och vaknar före konturerna. Lyssnar in, stannar kvar, söker vidare. Alltid på väg mot nästa krök. Det finns alltid mer, bättre, högre, djupare. Men go slow, annars missar vi hela resan.