website under development

PEOPLE

and their stories ~

Att fånga ett yttre kan ta någon minut, att leta sig innanför är desto snårigare. Ett möte uppstår sällan utan ansträngning, öppet sinne och tålmodighet. Bortom skalet väntar en hel person; en sinnesstämning, historia, gärning, personlighet och dagsform. Ett möte görs inte ensam. Lyssna. Se. Storyn finns där. I rörelsen, ögonen, det sagda – eller osagda. 

Platsen och bakgrunden kan berätta något om motivet utan att betraktaren läst en endaste skriven rad. Raden förlänger och skapar fler dimensioner. Formen fångar upp och ramar in. Tillsammans är bra.