PEOPLE

and their stories ~

Att fånga ett yttre tar bara någon minut, att leta sig innanför är desto snårigare. Ett möte uppstår sällan utan ansträngning, öppet sinne och tålmodighet. Bortom skalet väntar en hel människa, en historia, en gärning och sinnesstämning. Lyssna. Se. Storyn finns där. I rörelsen, ögonen, uttrycket, det sagda – eller osagda. Platsen och bakgrunden kan berätta något utan att betraktaren läst en endaste rad om huvudmotivet. Raden förlänger det som redan är sagt i bild, fångar upp, ramar in och skapar fler dimensioner. 

Tillsammans blir bra.